Aleister Crowley ja H.P. Blavatsky on helppo kuvitella toisiaan sättiväksi aviopariksi. Heitä molempia yhdistää kiinnostus maailman uskonnolliseen kulttuuriperintöön ja siksi he varmasti olisivat olleet toistensa mielestä kiinnostavia henkilöitä. Ehkä heidän välilleen olisi voinut kehittyä "jotakin enemmänkin", sillä heidän ajattelussaan on sen verran myös eroja, ettei mielenkiinto olisi heti loppunut. 

aleister-crowley1.jpg


Miksi 1800-luvulla yhtäkkiä ilmestyi kaksi tällaista henkilöä? Miksi Herra Crowley kiinnostui Egyptin mytologiasta ja Rouva Blavatsky suurista maailmanuskonnoista ja erityisesti Intian perinteestä? Eivätkä he tietenkään olleet ainoat. Vuonna 1893 Chicagossa pidettiin Maailmanuskontojen parlamentin ensimmäinen kokous ja tavoitteeksi asetettiin yhden yleismaailmallisen uskonnon perustaminen. Uskomatonta. Tavoite ei tuskin olisi voinut olla korkeampi. Samaan aikaan useat eurooppalaiset kulttuurivaikuttajat kiinnostuvat uusista, juuri löydetyistä uskonnoista. Tähän kuvaan sijoittuvat myös Herra Crowley ja Rouva Blavatsky.

blavatsky.jpg
      Ihmisellä on kyky asettua toisen asemaan ja usein myös halua ja uteliaisuutta tutkia ympäristöään. Nämä kyvyt ovat varmasti taustalla uskontojen välisten yhtäläisyyksien korostamisessa ja juuri tällainen korostus näyttää olleen monilla mielessä 1800-luvulla. Monissa uskonnoissa esiintyy samankaltaisia symboleja, joista tutuimmat varmasti ovat auringon ja linnun symbolit. Samalla käytännön rituaalit muistuttavat toisiaan uhraamisissa, rukoiluissa, meditaatioissa, kalendaaripyhissä, rummuttamisissa ja kerjäämisissä. Moraaliset ihanteet vaikuttavat myös samankaltaisilta vaatimattomuuden, armeliaisuuden, (mielen)rauhan ja tuonpuoleisuuteen kääntymisen ideaaleissa. Jopa Perimmäisestä Olevasta on esitetty samankaltaisia näkemyksiä. Taolaisilla, buddhalaisilla ja kristityillä mystikoilla esiintyy kaikilla ajatus, jonka mukaan Olevan voi lopulta löytää vasta kaikkien ajatusten tuoltapuolen. "Valokokemukset" toistuvat myös yleismaailmallisina. Ulkokuori ja pintarakenne saattavat kuitenkin hämätä, varsinkin kun uskonto liittyy osaksi politiikkaa. Samankaltaisuudet puolestaan kertovat jotakin merkittävää ihmisen eksistenssistä. Ihminen pyrkii uskonnon avulla ymmärtämään paikkaansa kosmoksessa tavalla, joka ei pelkästään tyydytä hänen järkeään, vaan luo rauhaa ja varmuutta myös syvälle tiedostamattomaan.