Vuorisaarnan moraaliohjeet ovat selkeät ja yksiselitteiset: tee niin paljon hyvää kuin vain ikinä on mahdollista äläkä välitä itsestäsi. Tämä tulee esiin Kultaisessa säännössä ja Rakkauden kaksoiskäskysssä. Eikä kyse ole vain uhrautumisesta muiden hyväksi - Jeesuksen ohjeita voi pitää myös selkeinä opetuksina tiestä henkilökohtaiseen hyvinvointiin ja onnellisuuteen. Mitä enemmän rakastan ympäristöäni, sitä onnellisempi olen ja sitä vähemmän kukaan pystyy minua satuttamaan. Tämä pitää varmasti paikkansa!

Jesus16HealingB.jpg

Mutta mihin kristillinen kirkko on unohtanut ihanteellisen moraalinsa? David Pawson - raamatunselittäjä - sanoi ohjelmassaan, ettei Raamatusta löydy kehoitusta muiden ymmärtämiseen tai hyväksymiseen. Mitä Jeesuksen ohjeet sitten tarkoittavat? Rakasta vihollistasi! Vaikuttaakin siltä, että monet kristilliset liikkeet ovat kiinnostuneita aivan jostakin muusta kuin eettisten ihanteiden seuraamisesta. Tämä näkyy raamatuntulkinnassakin: siteerauksia Vuorisaarnasta kuulee harvoin, mutta viittauksia vanhaan testamenttiin  kuulee sitäkin enemmän. Sensijaan, että kilpailtaisiin hyvän tekemisessä, kilpaillaan Jumalan suosiosta. Onko tämä kristillistä? Vuorisaarnassahan Jeesus toteaa lyhyiden käskyjensä jälkeen: "Tässä ovat laki ja profeetat" ja "Olkaa Isänne kaltaisia". Kristilliset liikkeet tuntuvat kuitenkin korostavan toissijaisia asioita, kuten kilpailua vanhurskaudesta ja ulkokultaisten sääntöjen noudattamista, eivätkä kirkot ole toimineet juuri paremmin. Ne ovat lähes pääsääntöisesti jääneet piiloon julkisuudelta ja  samalla ne ovat piilottaneet sanomansa korkeista eettisistä ihanteista. Ja kuinka paljon juuri tätä sanomaa tavalliset ihmiset tarvitsivat? Kuinka paljon ihmiset odottavat, että joku muistuttaisi elämän tärkeimmistä arvoista? Kirkolla on tässä tilanteessa tukenaan yksinkertainen eettinen ohjeisto, joka varmasti ymmärrettäisiin, jos siitä vain muistutetaan. Samalla kirkko voisi lähentyä tavallisia ihmisiä ja muita uskontoja tavalla, joka tulee kuulluksi, eikä tätä ohjeistoa voi jättää käyttämättä siksi, ettei se tee vanhurskaaksi - siitä huolimatta Vuorisaarnan ohjeet ovat parasta mitä meillä voi olla.