0d2e8bacd7a09a39b2996110._AA240_.L.jpgHans Küngin vuonna 1980 julkaisema 800-sivuinen teos Does God exist? on varsinainen uskonnonfilosofian järkäle. Tässä teoksessa hän lähtee liikkeelle mannermaiselle filosofialle tyypillisesti Descartesin filosofiasta ja hänen matemaattisesta maailmastaan. Keskeistä on tiedollisen varmuuden käsite. Sitten käsitellään Blaise Pascalin, Carnapin, Popperin, Kuhnin filosofioita ja Wittgensteinin mystiikan filosofiaa argumentoiden ja kritisoiden. Ateismi on myös jatkuvasti esillä jo ensimmäisestä osasta lähtien ja teoksen alaotsikko onkin An Answer for today? Toisessa osassa Küng käsittelee Hegelin, Auguste Comten, de Chardinin ja Whiteheadin näkemyksiä Jumalasta ja uskonnon kritiikistä. Kolmas osa onkin sitten jo kokonaan varattu uskontokritiikin esittämiseen. Lähtökohtana on Straussin ajattelu, josta edetään Feuerbachin, Marxin ja Freudin kautta humanistisiin psykologeihin kuten Jung, Fromm ja Frankl. Neljännessä osassa Kung käsittelee Nietzscheä ja nihilismin haastetta ja sen kritiikkiä. Viides osa käsittelee vaihtoehtoa nihilismille: varmuuden mahdollisuutta tieteessä, etiikassa, uskonnossa ja elämänmittaisena kysymyksenä. Kuudes osa käsittelee vaihtoehtoa ateismille moniulotteisen ihmiskuvan, teologian, Jumalan olemassaolotodistusten ja uskon luonnehdintojen näkökulmasta. Kriittisellä otteella. Tässä osassa Küng käsittelee Kantin, Blochin, Horkheimerin, Heideggerin ja Wittgensteinin ajattelua. Viimeisessä eli seitsemännessä osassa Küng käsittelee vielä eri uskontoja ja kristinuskon asemaa maailman "uskontomarkkinoilla". Teologian puolella käsitellään esimerkiksi Vatikaanin I konsiilia ja sen päätöksiä, sekä Augustinuksen ajattelua.
giotto_ascension.jpg

Tekisi mieli sanoa, ettei kenenkään pitäisi ottaa kantaa Jumalan olemassaoloon lukematta tätä tai muuta yhtä kattavaa teosta, joka on kirjoitettu yhtä suuresti "tervettä järkeä" painottaen. Teoksen tehtävänä on Kungin mukaan kuitenkin myös Jumalan luonteen selvittäminen, mikä tietenkin on nähtävä teologisena yrityksenä, mutta ennenkaikkea teos on maino yleisesitys eurooppalaisen uskontoa koskevan filosofisen ajattelun historiasta, vaikka nykyinen analyyttinen uskonnonfilosofia tarvitsisi vielä oman vastaavankokoisen järkäleensä. Muutamassa vuosikymmenessä on kuitenkin myös ehtinyt tapahtua. Itse jäin erityisesti kaipaamaan esittelyä neuroteologisista tutkimuksista ja hiukkasfysiikasta. Uudemmassa tuotannossaan Küng on sitten paneutunut tieteen ja uskonnon kysymyksiin laajemmin, sekä uusimpaan uskontokritiikkiin. Suosittelen tätä teosta erityisesti niille, jotka haluavat tarkistaa länsimaisen ajattelun keskeisimmät näkemykset uskonnosta ja sen roolista ihmiselle kriittisessä ja argumentoivassa ohjauksessa.