Wolfgang Pauli (1900-1958) - merkittävä hiukkasfyysikko - on kuuluisa hänen mukaansa nimetystä mysteerisestä Pauli-efektistä, jonka vuoksi muun muassa fyysikko Otto Stern antoi hänelle porttikiellon laboratorioonsa Hampurissa. Pauli-efekti viittaa tapahtumaan, jossa vain hänen läsnäolonsa sai aikaan jonkin esineen tai laitteen rikkoutumisen selittämättömällä tavalla. Yksi tällainen kerta tapahtui Carl Gustav Jungin vastaanotolla, jossa pelkkä Paulin ilmaantuminen paikalle sai aikaan kiinalaisen maljakon tippumisen lattialle. Jung katsoi että kyseessä oli psykokineettinen ilmiö, joka liittyi Paulin taolaisuuden harrastukseen. Toinen vastaava tapahtui Göttingenin yliopistossa, jossa tarkka mittalaite yhtäkkiä lakkasi toimimasta, vaikkei Pauli ollut edes paikalla. Fyysikko James Franc soitti Paulille, että ainakaan tällä kertaa hän ei ollut syypää laitteen rikkoitumiseen, mutta kävikin ilmi, että hän oli kotimatkallaan pistäytynyt Göttingenin rautatieasemalla laitteen rikkoitumisen aikaan. Vieraillessaan Princetonin yliopistossa paikallisessa laboratoriossa puolestaan paloi hiukkasten mittalaite syklotroni. Pauli itse uskoi efektiinsä ja näiden kokemusten myötä Pauli kiinnostui parapsykologiasta ja katsoi sen olevan sopusoinnussa hiukkasfysiikkansa kanssa. Jungin kanssa hän keskusteli fysiikan ja syvyyspsykologian yhdistämistä komplementaarisuusperiaatteen avulla. Toivottavasti Sinä et kärsi samasta vaivasta!

2089840146_580ff568d8.jpgringcyc.gif
W. Pauli, N. Bohr ja Syklotroni

Kun Paul Dirac kritisoi uskontoja ja väitti kaikkien myyttien olevan järjettömiä ja ristiriitaisia Pauli vastasi tälle, että Diracillakin on uskonto, jonka ensimmäinen käsky on: "Jumalaa ei ole olemassa ja minä Paul Dirac olen hänen profeettansa". Pauli tekee siis viittauksen hiukkasfysiikan maailman irrationaalisuuteen.