Rene Girardin(1923- ) antropologinen teoria uskonnoista tuttujen uhrikäytäntöjen selittämiseksi johti ajatukseni modernin sekulaarin yhteiskunnan uhrikäytäntöihin. Mikäli Girardin teoria on pätevä ei loppujenlopuksi ole merkitystä sillä onko uhrikäytäntö uskonnollista vai ei. Sen sosiaalinen funktio pysyy samana.

wallanafri.jpg61541.jpg

Uskontoja on helppo kritisoida siitä, että niissä suoritetut uhraukset ovat väkivallan ilmentymiä ja sen vuoksi moraalisesti tuomittavia ja vääriä. Girardin teoria pyrki puolustamaan uskontoja selittämällä, että uhraustoimenpiteen funktiona on sosiaalinen kontrolli - uhraustoimenpide näyttää kaikille miten käy jos taistelu niukoista luonnonvaroista ja muista "hyödykkeistä" viedään äärimmilleen. Girardin mukaan yhteisön jäseniä ajaa "mimeettinen halu", jonka perusteella he haluavat samaa kuin muutkin, jolloin syntyvässä kilpailutilanteessa joku menettää henkensä. Tämä vasta herättää yhteiön näkemään mihin kilpailu johtaa ja tämän "ensimmäisen uhrin" muistamiseksi on aika ajoin uhrattava jotakin sosiaalisen kontrollin vuoksi. Uhraaminen vähentää siis konflikteja muistuttamalla niiden seurauksista, eikä itse toimituksen tarvitse lopultakaan olla mitenkään väkivaltainen.

Girard pyrkii myös perustelemaan, että Raamatun Jumala ei vaatinut uhria, vaan ihmiset ristiinnaulitsivat Jeesuksen. Jeesus oli Girardin mukaan ensimmäinen, joka ymmärsi uskonnon ja uhrauksen merkityksen väkivallan kontrollimekanismina, mutta pyrki välittömään väkivallattomuuteen ilman uhritoimituksia: "Laupeutta minä tahdon, en uhreja".

Girardin teoria perustuu psykologien kuvaamaan "kaksoissidokseen". Ihminen haluaa jotakin sen vuoksi, että joku toinenkin haluaa sitä. Ihmisen oppiminen perustuu esikielelliseen mimesikseen eli muiden jäljittelyyn. Ihminen on kuin sidottu toisen tekemisiin ja hänen arvonsa määräytyy tästä toisesta käsin. Tämä vastaakin kysymykseen: "Miksi ihminen ei voi vain olla välittämättä?" Hän ei voi, koska hän on alitajuisesti kiinnittynyt vastustajaansa ja yhteisöönsä. Tämän vuoksi verbaaliset kiellot eivät ihmistä kuitenkaan pysäytä. 

iltalehti.jpg1258171-kansi_iso.gif

Mikäli Girard on oikeassa myös modernista sekulaarista yhteiskunnasta on löydyttävä "konfliktimimesistä" kontrolloiva uhraamistoiminto eli "rituaalimimesis". Väkivallan kohdalla tilanne siis jatkuu samanlaisena oli kyse sitten uskonnollisesta tai sekulaarista yhteisöstä. Media näyttää ottaneen uhraajan roolin itselleen monella eri tavalla. Päivittäin iltapäivälehdistön uutisoimat väkivaltatapaukset muistuttavat meitä siitä miten käy jos ihminen joutuu liian kovaan kilpailulliseen asetelmaan. Tapauksiin liittyy usein työssä ja sosiaalisissa suhteissa epäonnistuneita - kilpailussa hävinneitä - ihmisiä. Sekulaarista jokapäiväisestä uhraamisesta kertovat myös uutiset, tv-sarjat ja elokuvat puhumattakaan historiasta - eli maailmansodista. Maailmansotaa ja juutalaisten kansanmurhaa on muisteltava aina, jotta samaa uhrausta kilpailun vuoksi ei tarvitsisi enää koskaan suorittaa. Keskeistä Girardin teoriassa onkin se, ettei järjellä lopultakaan ole mitään tekemistä konfliktien estämisessä - tehokkain keino on esikielellinen rituaalinen muistutus "ensimmäisestä uhrista". Järki on siis korkeintaan jotakin yhteisöllistä.

Kilpailun kovetessa myös uhraustoimintojen on raaistuttava, jotta ne entistä tehokkaammin muistuttavat yhteisönsä jäseniä ja kontrolloivat väkivaltaa. Median toimintaa ei siis tästä näkökulmasta pidä hillitä, vaan sen on voitava antaa suorittaa jokapäiväinen "uhrinsa" rauhassa ja toisaalta on huolehdittava siitä, että kaikki ottavat osaa näihin sekulaareihin uhrirituaaleihin.

Nyt uskonto on myös esitettävä uhrina.

824362.jpgid123575-kuva1.jpg

Kilpailu ja väkivalta

Jos "rituaalimimesiksen" tarpeellisuudesta halutaan kokonaan eroon, ihmisen on koettava alitajuinen muutos ja luovuttava kilpailuasetelmista: "Rakastakaa vihamiehiänne ja rukoilkaa vainoajienne puolesta". Tämä irrottaa ihmisen psykologisesti kauemmas yhteisöstään ja voi tehdä hänestä enemmän yksilön. Media kuitenkin sitoo ihmisen yhteisöönsä entistä tiukemmin: "Nokia - connecting people"

"Kun sinä rukoilet, mene sisälle huoneeseesi, sulje ovi ja rukoile sitten Isääsi, joka on salassa."