Lauantain Helsingin Sanomien vieraskynässä oli tällä kertaa Tapio Puolimatka ja aiheena jälleen kerran evoluutioteorian ja älykkään suunnittelun teorian välinen kamppailu (lue Foucaultmaisesti).Puolimatkan käsitys näytti olevan, että evoluutioteorian kritiikistä seuraa, että myös ID-teorialla on mahdollisuus kritisoida evoluutioteoriaa tieteellisesti. Onko todella näin ja mitä tämä edellyttäisi? Riittäisikö se, että voisimme aistidatan avulla osoittaa evoluutioteorian vääräksi? Ei tietenkään. Kaikki tiede on vahvasti tämänpuoleista ja tieteellisen paradigman kumoutuessa sen korvaa toinen tieteellinen paradigma. Älykkään suunnittelun ideasta ei nähdäkseni ole sellaiseksi koskaan. Lamarkin teoria oli aikoinaan vaihtoehto Darwinin teorialle, mutta hävisi kisan. Jokin vastaava, mutta aistihavainnot paremmin selittävä teoria siis korvaisi nykyisen darwinistisen teorian. On vaikea kuvitella mikä se olisi, mutta ID-teoria se ei voi olla, sillä ID-teoria selittää periaatteessa jo nykyisetkin havainnot. Se selittäisi myös Lamarkin teorian ja kaikki muutkin tämänpuoleiset teoriat, koska viimeinen selittävä tekijä on jotakin ei-tämänpuoleista.
   "Teoriat" elävät siis kahdessa tasossa. Tieteelliset teoriat hakevat tämänpuoleisia selityksiä tämänpuoleisille asioille. Ajatus luomistyöstä on jotakin muuta. Se on jotakin, jonka avulla kyllä voidaan tulkita tieteen teorioita uskonnollisella tasolla, kuitenkin niin ettei tulkinta lopulta kuitenkaan alennu tieteelliselle eli tämänpuoleiselle tasolle. Evoluutioteoriaa voi kritisoida heti kun löytyy todisteita sitä vastaan. Mikään tällainen todiste ei kuitenkaan kumoa perusasetelmaa tämänpuoleisen ja tuonpuoleisen, profaanin langenneisuuden ja pyhän täydellisen arvoituksellisuuden ja transendenttisuuden välillä. Lopulta kiista kertoo ihmisestä enemmän kuin luonnosta tai Jumalasta. Ihminen jälleen kerran haluaa ymmärtää Jumalaa ja hänen työtään eli pyrkii tavoitteeseen, joka on kaiken nöyryyden vastainen. Tiede selvitelköön maailmaa ja luokoon kuvia kaikesta siitä miten asiat voisivat olla havaintojen ja järjen mukaan. Varmasti mielikuvitus pystyy rakentelemaan menneisyyttä ja tulevaisuutta näistä faktojen paloista monin eri tavoin. Uskonnon näkökulmasta kukaan ihminen ei voi kuitenkaan tietää lopullista vastausta. Taolainen sananlasku sanoo suurinpiirtein näin: "Ehkä Jumala tietää, tai sitten Hänkään ei tiedä".
   On tietenkin valitettavaa, mikäli Ernst Nagelin ajatus mahdottomuudesta kritisoida evoluutioteoriaa luonnollisin perustein on totta. Tämä ei kuitenkaan ole mitenkään erikoista. Tiede toimii aina tällä tavoin ja ID-teoria on vain yksi lusikka sopassa. Tieteelliset yhteisöt pitävät kiinni paradigmoistaan siitä huolimatta, oliko niillä uskonnollinen vastustaja vai ei. Ihminen vain on sellainen. Kukaan ei halua luopua asemastaan ja siksi tieteen kehitystä voi aina kritisoida Nagelin näkökulmasta. Puolimatkan argumentti ei osu maaliinsa. ID-teorialla vain ei ole mitään tekemistä koko asian kannalta tieteen näkökulmasta, sillä ID teoria on sopusoinnussa kaikkien evoluutioteorioiden kanssa. Se elää kokonaan toisella tasolla ja siksi se ei ole luonnontieteellinen vaan teologinen oppi. Nykyään se on kuitenkin keskittynyt kritisoimaan evoluutioteoriaa, mutta tämä ei vahvenna sen omaa asemaa. Parasta olisi vain todeta, että kaikesta tieteestä huolimatta uskon näkökulmasta asia on näin: "Jumala on luonut maailman" ja tämä väite ymmärretään kokonaisuudessaan vasta uskonnollisen elämän kautta. Samoin kuin tieteen teoriat voidaan ymmärtää parhaiten vain osallistumalla tieteelliseen toimintaan. Muuten ne jäävät vain ulkokohtaiseksi tiedoksi.