Martin Lutherin vuonna 1517 käynnistämä uskonpuhdistus sai seuraavan muutaman sadan vuoden aikana paljon kannatusta osissa Eurooppaa. Kirjapainot syytivät tietoa tavallisten ihmisten uusista mahdollisuuksista. Syyt eivät kuitenkaan olleet vain uskonnollisia - Luther oli innoittanut sorretut eri puolilla Eurooppaa taisteluun sosiaalisen tasa-arvon puolesta. Enää ei siis riittänyt vain uskonnollinen tasa-arvo - "yhdenkään kristityn ei tarvitse totella paavia, kardinaalia tai mitään auktoriteettia, sillä kaikki ovat Jumalan pappeja".

Ajatus yleisestä pappeudesta oli vaarallinen. Thomas Muentser aloitti Saksassa talonpoikaiskapinan, jonka Luther tuomitsi. Hänen oli pakko hännystellä Saksan ruhtinaita. Tuhansia sai surmansa, mutta rajanveto oli vedetty. Protestantismi kannusti vallankumoukseen myös muualla kuin uskonnossa. Englannin sisällissodan aikana ns. Levellerit ajoivat samaa mitä Muentser Saksassa - sosiaalista oikeudenmukaisuutta. Levellerien lisäksi New Model Army toimi aktiivisesti tasa-arvon puolesta sisällissodan aikana. Lutherin protestanttisilla ajatuksilla oli merkittävä vaikutus näihin liikkeisiin. Lopulta ne molemmat vaiennettiin, mutta heidän muistonsa ja ennenkaikkea perinteensä on jäänyt elämään eurooppalaiseen ajatteluun. Tämä näkyy kahden bändin nimessä: The Levellers ja New Model Army.

Uskallan väittää, että ilman Lutheria meillä ei olisi Karl Marxia(huom. saksalaista) tai baptistipappi Martin Luther Kingiäkään. Radikaaliprotestantismi on yksi maailman merkittävimmistä yhteiskunnallisista liikkeistä. Sen vastapainona on tietenkin toiminut bushmainen konservatiiviprotestantismi, mutta konservatiivien on aina ollut vaikea saada "henkeä takaisin pullooon". Kun vain Jumala on auktoriteetti kaikki muut auktoriteetit saavat mennä.

Lutherin perintö elää ikuisena taisteluna sisäisen ja ulkoisen vapauden puolesta kaikkia riistäjiä - sielullisia ja sieluttomia - vastaan.