U.S.A: n talouden taantuma on siis ollut jo tosiasia vähän aikaa. Talouden noususuhdanteen kaikkivoipaisuuteen uskovalle tilanne on tietenkin katastrofaalinen, sillä Suomi seuraa varmasti U.S.A n esimerkkiä pienellä viiveellä. Ainakin asiaan perehtymättömästä tilanne voi tuntua tällaiselta. Maailmantaloutta tunteva ekonomi on varmasti jo äidinmaidossaan imenyt sen, että se mikä menee ylös tulee myös alas. Siksi hän ei tilannetta varmasti hätkähdä, mutta politiikan teolle tilanne tarjoaa taas uusia mahdollisuuksia. Eikä taantuma ole muutenkaan pelkästään huono asia. Sillä voi olla myös hyviä seurauksia. 90-luvun lama johti arvokeskusteluun ja vaikka keskustelu unohtuikin pian, filosofian suosio ei ole laantunut. Ja laadukas ajattelu on aina hyvä asia! Mutta taantumasta voi seurata muutakin hyvää. Luonnon kannalta taloudelliset lamat ovat hyviä asioita: kun tuotanto vähenee, luonto säästyy ja kun ihminen on osa luontoa ei tilanne voi olla huono hänellekään. Pitää myös toivoa, että taloudellisen "hypen" laskeutuessa ihmiset alkavat huomata ympärillään asioita, joiden arvoa ei voi rahassa mitata. Ja laskeehan taantuma lopulta myös hintoja ja tarjoaa uusia mahdollisuuksia rikastumiseen. Rahansa  voi tietenkin sijoittaa myös kultaan ja raaka-aineisiin, joiden hinnat kohoavat kiihtyvän inflaation ja heikentyvän dollarin taloudessa. Voi näitä onnen päiviä!